A fi d’actualitzar el Registre Municipal d’Associacions i amb aixó donar major transparencia i fomentar la participació deis ciutadans, duran!un termini de 3 mesos les associacions ja inscrites hauran d’actualitzar la informació sol·licitada en el següent document.

Associacions incloses en el registre municipal (llistat revisat a desembre 2019).

Descarregar la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions.