1) Sol·licitud del certificat de quilometratge per escolarització

2) Normativa aplicable al procés d’admissió per al curs 2021/2022

3) Calendari d'admissió curs 2021/2022

4) Calendari escolar curs 2020-2021 (els tres dies no lectius proposats pel Consell Escolar Municipal per al curs 2020-2021 són el 5 de febrer de 2021, el 18 de març de 2021 i el 17 de maig de 2021)

5) Carta nascuts a 2018

6) Carta nascuts a 2019