Conferir als Srs. regidors que a continuació es relacionen, la delegació de les competències de l’Ajuntament relatives a les següents matèries:

Regidor/a

Marcos Enrique Zaragoza Mayor

marcos.zaragoza@villajoyosa.es

Carta de presentació

Alcaldía

Regidor/a

Pedro Ramis Soriano

pedro.ramis@villajoyosa.es

Urbanisme i Infraestructures, Ciutat Intel·ligent, Sistemes d'Informació

Regidor/a

Rosa María Llorca Pérez

rosa.llorca@villajoyosa.es

Indústria, Comerç, Comunicació, Patrimoni Històric, Turisme

Regidor/a

Mariana Elisa Mingot Cervera

marisa.mingot@villajoyosa.es

Cementeri, Cultura, Educació

Regidor/a

Pedro Antonio Lloret Ruiz

peyo.lloret@villajoyosa.es

Esports, Serveis Tècnics

Regidor/a

Jaime Santamaria Baldó

jaime.santamaria@villajoyosa.es

Festes, Participació Ciutadana, Policia Local, Mobilitat Urbana

Regidor/a

Maite Sanchez Vaello

maite.sanchez@villajoyosa.es

Serveis Socials i Igualtat, Igualtat, Sanitat

Regidor/a

Francisco Pérez Buigues

paco.perez@villajoyosa.es

Hisenda, Personal

Regidor/a

Ana María Alcázar Cabanillas

anamaria.alcazar@villajoyosa.es

Escena Urbana

Regidor/a

Carlos Soler López

carlos.soler@villajoyosa.es

Benestar Animal, Agricultura i Pesca, Joventut, Medi Ambient, Platges