ObjectiusObjectius

Impulsar una gestió econòmic-financera i pressupostaria acord amb els principis d’eficàcia, eficiència, celeritat i servei públic, i tot en benefici del Municipi de La Vila Joiosa.

Informació GeneralInformació General

RegidoriesRegidories que en depenem

A continuació, es mostren els regidors, així com les regidories relacionades amb les matèries que es desenvolupen en aquest Departament:

Regidor/a

Francisco Pérez Buigues

Hisenda