1. Instruccions per a la facturació a l’Ajuntament de la Vila Joiosa

2. Requisits i forma de presentació de les factures

3. Reglaments i codis DIR