El Departament de Serveis Tècnics presta al ciutadà d’una gran diversitat de serveis destinats a la gestió del manteniment de la ciutat de La Vila Joiosa:

Serveis de manteniment

Aquest servei es presta principalment en les accions directes de les incidències en les vies públiques, mobiliari urbà, senyalització vial, manteniment de col·legis i edificis públics, així com instal·lacions esportives.

També té una rellevància important en la creació de les infraestructures dels esdeveniments culturals, esportius i institucionals, i una especial en les festes locals.

Serveis elèctrics

Les seues funcions principals són el manteniment de la xarxa d’enllumenat públic, així com la instal·lació de línies noves. Per un altra banda, funcions de manteniment de col·legis i edificis públics, a més de les instal·lacions esportives.

També té una rellevància important la creació de les infraestructures dels esdeveniments culturals, esportius i institucionals, que tenen el seu major auge en època de festes locals.

Serveis de pintura

Igual que els altres serveis, es realitzen les funcions de manteniment en vies públiques, mobiliari urbà, senyalització vial, manteniment de col·legis i edificis públics, així com instal·lacions esportives.

Serveis de llantemeria

Les seues tasques s’emmarquen estrictament en el manteniment de col·legis i edificis públics, així com en les instal·lacions esportives.

Altres serveis

Aquesta Regidoria no només assumeix el manteniment abans ressenyat, sinó que realitza noves infraestructures, com la creació de nous trams de voreres, noves instal·lacions municipals, etc.

Servei 24 hores

Una vegada acabat el servei habitual en el Departament, s’ofereix una guàrdia de 2 operaris que estan connectats permanentment amb la Policia Local.

Aquest servei s’ofereix a fi de poder donar al ciutadà una resposta en tot moment davant qualsevol tipus d’incidència que puga donar-se en l’àmbit del municipi.