Sol·licituds - Medi Ambient

Autorització d'activitats amb foc, així com el quadre de normes

model d'instància


Sol·licituds - Secretaria general

Autorització per habitar l'immoble


Sol·licituds - Secretaria general

Autorització tràmits de padró


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat - d'empadronament - Formes de obtrindre

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament familiar