Sol·licituds - Secretaria general

Certificat - d'empadronament - Formes de obtrindre

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament familiar


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament per correu


Sol·licituds - Secretaria general

Cessió de crèdits


Cites a serveis - Participació Ciutadana

Cita prèvia per internet del DNI electrònic

Enllaç a una URL