Altres - Educació

Calendari escolar curs 2020-2021 (els tres dies no lectius proposats pel Consell Escolar Municipal per al curs 2020-2021 són el 5 de febrer de 2021, el 18 de març de 2021 i el 17 de maig de 2021)


Altres - Educació

Carta nascuts a 2019


Altres - Educació

Carta nascuts a 2020


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat - d'empadronament - Formes de obtrindre

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament familiar