Benestar Social - Benestar Social

Ordenança Municipal reguladora de la concessió i ús de Targetes d'Estacionament per a persones amb Mobilitat Reduïda de l'Ajuntament de la Vila Joiosa

Data publicació: 25 d’Agost de 2022

Data vigència: 25 d’Agost de 2022

Estat: DEFINITIVA


Benestar Social - Benestar Social

Ordenança Municipal reguladora de Prestacions Econòmiques Individualitzades en Matèria de Servicis Socials

Data publicació: 28 de Juliol de 2022

Data vigència: 28 de Juliol de 2022

Estat: DEFINITIVA


Benestar Social - Benestar Social

Ordenança Municipal reguladora del Servici d'Ajuda a domicili

Data publicació: 21 de Maig de 2020

Data vigència: 21 de Maig de 2020

Estat: DEFINITIVA