La Vila Joiosa posa en funcionament un servei de mediació per a la resolució de conflictes per a tota la ciutadania. Este servei es posa en marxa a través d’una subvenció atorgada per la Conselleria de de Justícia i Interior.

El servei MEDIAPROP, mediació de proximitat, pretén acostar la mediació a tota la ciutadania com una via alternativa a la resolució judicial dels conflictes.

La Mediació és un mètode de resolució de conflictes en el qual les parts voluntàriament, i amb l’assistència d’un tercer imparcial, el mediador, aconsegueixen per si mateixes, a través de la discussió i la negociació, adoptar acords mútuament satisfactoris.

La mediació es caracteritza per ser un procés voluntari i confidencial, en el qual d’una forma àgil i guiada per un professional, les parts arriben a acords sense necessitat d’acudir a un procés judicial.

L’oficina MEDIAPROP comptarà amb dues mediadores, que consten inscrites en el Registre nacional de mediadors del Ministeri de Justícia i que compten amb una dilatada experiència en la gestió de conflictes.

Este servei es prestarà els dilluns de 12.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores en la tercera planta de l’edifici *Llar del Pensionista, C/ 8 de Maig, s/n, on es troba la seu dels Serveis Socials de l’Ajuntament de La Vila Joiosa.

Els interessats podran sol·licitar el servei de 2 maneres:

Poden sol·licitar el servei qualsevol ciutadà o ciutadana de la localitat ,entitats públiques o privades i professionals del dret.

Els assumptes en els quals poden sol·licitar-se la intervenció del servei MEDIAPROP són de molt diversa índole, podent intervindre les mediadores tant en assumptes familiars ( separacions, divorcis, mesures respecte a fills/as, herències, discrepàncies en l’exercici de la criança, problemes amb els fills/as, cuidat dels majors), conflictes veïnals ( sorolls, olors, incompliment de normes...), conflictes en l’àmbit educatiu, esportiu, laboral, empresarial o qualsevol que puga sorgir en el si d’una associació o organització, a més de qualsevol tipus de conflicte en el qual no estiga expressament prohibit per Llei.

Una vegada sol·licitat el servei mitjançant el formulari les mediadores es posaran en contacte amb les parts per a realitzar una sessió informativa del procés de mediació. En el supòsit en el qual les parts en el conflicte accepten sotmetre’s a una mediació, les mediadores *agendaran amb els interessats les sessions derivades de mediació on es treballarà per a la resolució del conflicte.

En qualsevol moment les parts poden apartar-se del procés de mediació ja que este és un procés voluntari. Els acords aconseguits, que poden ser totals o parcials, es recolliran en una acta final que se signarà per totes les parts, i que posarà fi al procés.

L’existència d’un servei de mediació en l’àmbit municipal per a gestionar els conflictes de manera gratuïta pels veïns de la localitat, facilita que estos s’afronten abans que escalen, atés que en moltes ocasions els ciutadans no s’ocupen d’ells en els seus inicis pel possible cost econòmic que han d’afrontar, o per no conéixer que existeixen mètodes de resolució diferents als judicials. En el cas dels conflictes familiars, en els quals no es desitja acudir als jutjats, la latència de conflictes no resolts acaba perjudicant la salut de les persones. Treballar per la millora de la convivència mitjançant el restabliment de les relacions, o la millora de la comunicació, permet cuidar la salut i el benestar tant físic com emocional dels ciutadans, i redunda en benefici de tota la comunitat.

Qualsevol intervenció en les relacions entre les persones, i l’ús de tècniques de millora de la comunicació té efectes educatius atés que es trasllada a la resta de les relacions de les persones, comportant un procés d’aprenentatge.

Nacions Unides ha proclamat l’any 2023 com a any de Diàleg com a garantia de pau, sent la mediació un sistema en què es busca el dialogue entre les parts en conflicte facilitat per un professional degudament format, per la qual cosa es considera que que el present servei és a més un sistema adequat per a aconseguir els objectius assenyalats en aquesta declaració.