Finalitat:

Atenció i assessorament a dones sobre qüestions relacionades amb els drets de la dona.
Una vegada definida la problemàtica concreta, es valorés la necessitat o no de realitzar actuacions que podran consistir en derivacions a altres serveis.

Persones beneficiaries:

Totes les dones que per situacions de conflicte personal, familiar o d’inserció social necessiten un suport soci-jurídic.

Serveis que presta:

Queda exclosa de l’àmbit d’actuació d’aquesta Assessoria la tramitació en Seu Judicial dels assumptes.

Ubicació:

Centre Social C/ 8 de Mayo s/n
La Vila Joiosa (Alacant)
Tel: 965 894 212

Horari:

De dilluns a divendres en horari de matí: de 10 a 14 hores. Mitjançant cita prèvia, o sense cita en casos d’urgència.