El Centre d’Informació de la Dona és un lloc dissenyat per a l’atenció i l’assessorament de totes aquelles dones que ho necessiten.

Els serveis que presta són: