Finalitat:

Servei d’assessorament i orientació psicològica dirigit a dones que per diverses circumstàncies es troben en situació de crisi i/o conflicte personal, estrès o sofriment emocional...etc.

El servei va dirigit a totes les dones que per situacions de conflicte personal, familiar o d’inserció social necessiten un suport psicològic, i el seu objectiu serà donar resposta a les situacions de crisis i conflicte en dones per discriminació de gènere i molt especialment en situacions que es necessita un assessorament de caràcter psicològic com situació de violència domèstica, sentiments d’abandó afectiu de la parella, discriminació laboral, assetjament o abusos sexuals...etc

Metodologia de treball:

Les intervencions psicològiques realitzades són essencialment de caràcter grupal, individual i en crisi. Es realitzaran entrevistes personals, d’orientació i diagnòstiques per a resoldre la problemàtica psicològica concreta o per a proposar alternatives externes, derivant a altres recursos o serveis.

Activitats

Així mateix, es realitzaran tractaments psicològics per a agressors a fi d’evitar reincidències en el maltractament (tant psicològic com físic), mitjançant l’atenció psicològica als agressors que ho sol·licitin voluntàriament.

Ubicació:

Centre Social C/ 8 de Mayo s/n
La Vila Joiosa (Alacant)
Tel: 965 894 212

Horari:

De dilluns a divendres en horari de matí: de 10 a 14 hores. Mitjançant cita prèvia, o sense cita en casos d’urgència.