Servei des del qual s’informa, orienta i assessora a dones en situacions especials (situacions de risc, víctimes de violència de gènere, de discriminació laboral, d’assetjament o agressió sexual...) sobre recursos i suports existents en el municipi o de serveis i recursos que són prestats per altres organismes per a la resolució dels seus problemes i/o necessitats.

Inclou aspectes tals com el diagnòstic i l’avaluació de situacions de discriminació social, així com la derivació a recursos especialitzats d’allotjament alternatiu al propi habitatge en el cas que fos necessari.

En definitiva, es pretén proporcionar ajuda professional i desenvolupar intervencions que possibilitin l´autonomia familiar i la inserció en el mitjà social de dones en situacions d’especial vulnerabilitat.

Activitats:

Les activitats que es realitzen amb més freqüència a través del Servei d’Atenció Social a la Dona són les següents:

Metodologia de Treball:

Les intervencions realitzades des d’aquest servei inclouen actuacions tant en el nivell individual i familiar, com en el nivell grupal (grups d’afectades) i comunitari (campanyes de sensibilització a col·lectius específics, mitjans de comunicació, etc).

Ubicació:

Centre Social C/ 8 de Mayo s/n
La Vila Joiosa (Alacant)
Tel: 965 894 212

Horari:

De dilluns a divendres en horari de matí: de 10 a 14 hores. Mitjançant cita prèvia, o sense cita en casos d’urgència.