Secretaria general - Secretaria

Ordenança reguladora de les zones d'accés restringit al centre històric de la Vila Joiosa

Data publicació: 25 de Gener de 2019

Data vigència: 25 de Gener de 2019

Estat: DEFINITIVA


Urbanisme - Urbanisme

Ordenança reguladora del contingut, organització i funcionament del llibre del registre municipal de solars i edificis a rehabilitar

Data publicació: 27 de Febrer de 2015

Data vigència: 27 de Febrer de 2015

Estat: DEFINITIVA


Urbanisme - Urbanisme

Ordenança sobre supressió de barreres

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008

Estat: DEFINITIVA


Urbanisme - Urbanisme

Ordenances fiscals Urbanisme

Data publicació: 06 d’Octubre de 2016

Data vigència: 20 de Gener de 2017

Estat: DEFINITIVA


Medi Ambient - Medi Ambient

Pla local de cremes

Data publicació: 03 d’Octubre de 2018

Data vigència: 03 d’Octubre de 2018

Estat: DEFINITIVA