Secretaria general - Secretaria

Reglament organització municipal (BOP 2 de maig 2017)

Data publicació: 28 de Juny de 2017

Data vigència: 02 de Maig de 2017

Estat: DEFINITIVA