Benestar Social - Benestar Social

Ordenança Municipal reguladora de Prestacions Econòmiques Individualitzades en Matèria de Servicis Socials

Data publicació: 28 de Juliol de 2022

Data vigència: 28 de Juliol de 2022

Estat: DEFINITIVA


Benestar Social - Benestar Social

Ordenança Municipal reguladora del Servici d'Ajuda a domicili

Data publicació: 21 de Maig de 2020

Data vigència: 21 de Maig de 2020

Estat: DEFINITIVA


Secretaria general - Secretaria

Ordenança municipal reguladora de trànsit i de lús de vies públiques

Data publicació: 06 de Setembre de 2021

Data vigència: 06 de Setembre de 2021

Estat: DEFINITIVA


Comerç - Ocupació de via pública

Ordenança provisional de protecció del paisatge urbà reguladora de la instal·lació de terrasses i elements de publicitat comercial del municipi de la Vila Joiosa (Ple 21 de març de 2024)

Data publicació: 21 de Març de 2024

Data vigència: 21 de Març de 2024

Estat: PROVISIONAL


Comerç - Venta No Sedentaria

Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el municipi de la Vila Joiosa

Data publicació: 01 d’Octubre de 2016

Estat: DEFINITIVA