Urbanisme - Urbanisme

Ordenança reguladora del contingut, organització i funcionament del llibre del registre municipal de solars i edificis a rehabilitar

Data publicació: 27 de Febrer de 2015

Data vigència: 27 de Febrer de 2015

Estat: DEFINITIVA


Urbanisme - Urbanisme

Ordenança sobre supressió de barreres

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008

Estat: DEFINITIVA


Urbanisme - Urbanisme

Ordenances fiscals Urbanisme

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008

Estat: DEFINITIVA


Medi Ambient - Medi Ambient

Pla local de cremes

Data publicació: 03 d’Octubre de 2018

Data vigència: 03 d’Octubre de 2018

Estat: DEFINITIVA


Secretaria general - OAC

Reglament d’organizació i funcionament de la OAC BOP (3 d'octubre de 2011)

Data publicació: 28 de Març de 2011

Data vigència: 26 de Setembre de 2011

Estat: DEFINITIVA