Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.05. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Data publicació: 16 de Febrer de 2021

Data vigència: 16 de Febrer de 2021

Estat: DEFINITIVA


Urbanisme - Urbanisme

2.05. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Data publicació: 16 de Febrer de 2021

Data vigència: 16 de Febrer de 2021

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.01 TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (Suprimida. BOP ALCANAT NÚM 200 de 21/10/2020)

Data publicació: 21 d’Octubre de 2020

Data vigència: 21 d’Octubre de 2020

Estat: SUPRIMIDA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.02 TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

Data publicació: 05 de Febrer de 2014

Data vigència: 06 de Febrer de 2014

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.03 TAXA PER RECOLLIDA I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I DEPÒSIT

Data publicació: 06 de Setembre de 2021

Data vigència: 06 de Setembre de 2021

Estat: DEFINITIVA