Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.12 TAXA PER UTILITZACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.13 TAXA PER A L'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS EN LES PLATGES (Suprimida BOP D'ALACANT NÚM. 106, DE 5/06/12)

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: SUPRIMIDA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.14 TAXA PER OCUPACIÓ DE LES PARADES DEL MERCAT D'ABASTIMENTS

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.15 TAXA PEL DEPÒSIT DE CADÀVERS EN EL CEMENTERI MUNICIPAL

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.16 TAXA PER L'AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR VEU PÚBLICA

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA