Serveis econòmics - PART I: Ordenança General

3.10 TAXA PER UTILITZACIÓ O APROFITAMENT DEL DOMINI MUNICIPAL (BOP Alicante nº 241, de 21/12/2022)

Data publicació: 18 d’Octubre de 2022

Data vigència: 21 de Desembre de 2022

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.11 TAXA PER EXECUCIÓ OBRES EN DOMINI PÚBLIC

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.12 TAXA PER UTILITZACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.13 TAXA PER A L'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS EN LES PLATGES (Suprimida BOP D'ALACANT NÚM. 106, DE 5/06/12)

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: SUPRIMIDA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.14 TAXA PER OCUPACIÓ DE LES PARADES DEL MERCAT D'ABASTIMENTS

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA