Urbanisme - Urbanisme

Ordenança del cànon per a la millora del litoral

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008

Estat: DEFINITIVA


Secretaria general - Secretaria

Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana.

Data publicació: 29 d’Abril de 2024

Data vigència: 29 d’Abril de 2024

Estat: DEFINITIVA


Secretaria general - Secretaria

Ordenança municipal de denominació i numeració de carrers de la Vila Joiosa

Data publicació: 17 de Juny de 2014

Data vigència: 05 de Juliol de 2014

Estat: DEFINITIVA


Medi Ambient - Medi Ambient

Ordenança municipal de protecció animal

Data publicació: 11 de Desembre de 2020

Data vigència: 11 de Desembre de 2020

Estat: DEFINITIVA


Benestar Social - Benestar Social

Ordenança Municipal reguladora de la concessió i ús de Targetes d'Estacionament per a persones amb Mobilitat Reduïda de l'Ajuntament de la Vila Joiosa

Data publicació: 25 d’Agost de 2022

Data vigència: 25 d’Agost de 2022

Estat: DEFINITIVA