Any de justificació:

Període 01/06/2017 a 15/06/2019

Certificat
Informe d’intervenció
Index de la documentació facilitada per cada grup municipal