Archivo a descargar Modificació Bases d’Execució del Pressupost 2024 de L’Ajuntament de la Vila Joiosa (10 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2024 (22 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2023 (Prorrogat, 1 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2022 (24 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2021 (Prorrogat, 1 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2020 (23 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2019 (28 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2018 (58 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2017 (92 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2016 (153 MB)

Arxiu no descarregable Pressupostos Generals 2015 (Prorrogat i subjecte al Pla d’Ajust)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2014 (83 MB)

Arxiu no descarregable Pressupostos Generals 2013 (Prorrogat i subjecte al Pla d’Ajust)

Arxiu no descarregable Pressupostos Generals 2012 (Prorrogat i subjecte al Pla d’Ajust)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2011 (119 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2010 (148 MB)

Arxiu a descarregar Pressupostos Generals 2009 (  21 MB)