Any:

Ajuntament

Llistats resumArxiu a descarregar
Informe liquidacióArxiu a descarregar
Decret liquidacióArxiu a descarregar
Informe rectificacióArxiu a descarregar
Decret rectificacióArxiu a descarregar

Parra-Conca

Informe liquidacióArxiu a descarregar
Decret liquidacióArxiu a descarregar

Asil Santa Marta

Informe liquidacióArxiu a descarregar
Decret liquidacióArxiu a descarregar

Estabilitat, Regla del Gasto i Sostenibilitat financiera

Informe E.P., R.G. i S.FArxiu a descarregar