ConcepteArxiu
Modificació Pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1-2023Arxiu a descarregar
Modificació Pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2-2023Arxiu a descarregar
Modificació Pressupostària per transferències de crèdit plenaris 1-2023Arxiu a descarregar